Månad: oktober 2023

Därför bytte Cellos pappa efternamn

På bilden härintill ses enligt påskriften landsfiskal Franzén i Torsås. Det torde inte råda något tvivel om att det är Cellos pappa, även om denne i kåserier och andra sammanhang har fått titeln länsman, eller kronolänsman. Familjen bar alltså efternamnet…